علت خارش مقعد

خارش مقعد دارای علل متعددی می باشد در زیر اشاره ای به علت خارش مقعد می پردازیم.

علت خارش مقعد در اثر بیماری یا عفونت

علل خارش مقعد شامل انگل اکسیور( کرمک)، عفونتهای خارجی و سوختگی های پوستی ناشی از رادیوتراپی می باشد.

تست یا آزمایش خاصی که علت خارش مقعد را دقیقاً مشخص می نماید وجود ندارد و معمولاً علت و درمان آن بر اساس آزمون و خطا باید تشخیص داده شود.

تاثیر کرمک بر خارش مقعد

کرمک یک نوع انگل پوستی میباشد که تخم های خود را در اطراف پوست مقعد