فیستول

فیستول مقعد اصطلاح پزشکی  است که به  آلوده  شدن  بین پوست و باز شدن عضلانی در پایان  دستگاه گوارش گفته میشود.  فیستول مقعد در نتیجه یک عفونت در محل پوست مقعد است  که معمولا نیاز به درمان فیستول مقعدی دارد.

فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از ان چرک خارج میشود.

در سراسر روده بزرگ و به ویژه در نزدیکی محل خروج مدفوع (مقعد)، غده هایی وجود دارند که مانند غده های عرق، مسئول ترشح موادی هستند که بسته به نوع مواد مترشحه، نقش خود را در تامین سلامت کلی بدن ایفا می کنند. دهانه ی این غده ها به داخل روده باز می شود و ترشحات آن ها از این طریق به داخل روده بزرگ تخلیه می گردد.

فیستول باید دست کم دو منفذ داشته باشد که توسط مجرایی تو خالی به هم متصل شده باشند برخلاف سینوس که مجرائى با تنھا یک منفد است. بیشتر فیستولهای انورکتال از گودال(کریپت) های محل اتصال مقعد و رکتوم منشاء میگیرند. زمانیکه آبسه باز یا پاره شود، فیستول تشکیل میشود.