فیستول مقعدی

در اصل آبسه و فیستول مقعدی عوارضی میباشند که در ادامه عفونت‌های ناحیه مقعدی و کانال مقعدی ایجاد می‌شوند. آبسه یک عارضه چرکی حاد میباشد که مراحل مزمن ‌تر آن سبب به ایجاد ارتباطی غیر طبیعی بین فضای بین عضلات مقعد وکانال مقعد می‌شود. این مجرای ارتباطی عامل ترشح دائمی از آبسه‌های چرکی میباشد. بیشتر فیستول‌های مقعدی در اثر یک آبسه مقعدی شکل می‌گیرند. در مواردی که آبسه به صورت خود به خودی باز شده (یا از طریق جراحی باز شود) فیستول شکل می‌گیرد. در 50% موارد بعد از ایجاد آبسه، فیستول به وجود می‌آید که بروز آن قابل پیش‌بینی نیست. از دیگر عوامل نادر ایجاد کننده فیستول می‌توان به سل، سرطان و یا بیماری‌های التهاب روده اشاره کرد.

علائم بیماری فیستول

1- درد داشتن بعد از دفع مدفوع

2- تغییر رنگ پوست اطراف ناحیه مقعد

3-  سوزش و خارش ناشی از ترشحات در اطراف ناحیه مقعد

4-  درد داشتن در هنگام دفع مدفوع

5-  وجود برجستگی سفت و دردناک به هنگام لمس آن در حوالی مقعد

6- ترشح چرکی طولانی مدت از یک سوراخ و یا چند سوراخ در اطراف مقعد

علل بیماری

١. از بین رفتن بافت به علت گسترش آبسه زمینه ای

٢. گسترش عفونت ناشی از پارگی در مجرای مقعدی

٣. گاھی در نتیجه عواملی چون ضربه ، عفونت راست روده (از جمله با میکربی به نام کلامیدیا)، سرطان ، و اشعه درمانی ایجاد می شود.

عوامل افزایش دھنده خطر

١. بیماری التھابی روده

٢. آپاندیسیت یا دیورتیکولیت حاد

٣. درمان تزریقی برای بواسیر داخلی

۴. زخم ناشی از یک جسم تیز (مثلا پوسته تخم مرغ یا استخوان ماھی ) که دفع می شود یا صدمه ناشی از نوک وسیله مخصوص تنقیه

پیشگیری :

ھیچ روش به خصوصی جھت پیشگیری وجود ندارد

امتیازدهی به این مطلب