شقاق مقعد

شقاق مقعد به زخم طولی که از اپی تلیوم انتهای ناحیه آنال شروع شده و تا لبه مقعد (آنال ورج) کشیده می شود اطلاق می گردد. این زخم غالبا طی چند هفته بطور خود به خود خوب می شود ولی درصدی از این زخم ها روند مزمن و طول کشنده پیدا می کنند.

فیشر یا شقاق مقعد شایع ترین علت خونریزی آن ناحیه (هماتوشزیا) در کودکان بوده و همچنین یکی از شایع ترین علل درد ناحیه مقعد در اطفال است. البته درصد شیوع دقیق آن در کودکان معلوم نیست.

علل ایجاد فیشر آنال :
علت واقعی ابتلا به فیشر آنال بطور کامل شناخته نشده و ممکن است این علت در بزرگسالان با کودکان متفاوت باشد. در کودکان معمولا به دلیل یبوست همراه با درد حین دفع مدفوع دیده می شود. در هر صورت وجود فیشر سبب امتناع کودک از دفع می گردد که خود آن یبوست ثانویه ایجاد کرده، باعث دفع مدفوع سفت با کالیبر (قطر) بیشتر شده و از ترمیم زخم یا ترک مقعد جلوگیری می کند و خونریزی و ترس را برای کودک به همراه خواهد داشت. ترس و تجربه  دفع دردناک نیز سبب تشدید چرخه زخم و یبوست می شود.

امتیازدهی به این مطلب