آبسه مقعدی

 آبسه مقعدی یک محفظه عفونی پر از چرک است که در نزدیکی مقعد به وجود می‌آید. 90% از آبسه‌ها نتیجه بروز یک عفونت حاد در غدد داخلی مقعد هستند. گاهی اوقات، باکتری‌ها، مدفوع یا اجسام خارجی دهانه یک غده مقعدی را مسدود کرده و سپس راه خود را باز کرده و وارد بافت اطراف مقعد می‌شوند، و در آنجا جمع شده و باعث ایجاد آبسه می گردد.

اغلب، فیستول مقعد در نتیجه وجود آبسه مقعد، یا بروز آن در گذشته، به وجود می‌آید. این وضعیت برای حدود 50% از بیماران دارای آبسه رخ می‌دهد. در حالت طبیعی غدد کوچکی، آن‌ هم تنها در داخل مقعد وجود دارد. فیستول مجرایی (تونلی) است که زیر پوست تشکیل شده و غدد عفونی مسدود شده را به یک آبسه متصل می‌کند. فیستول می‌تواند همراه آبسه یا بدون آن به وجود بیاید و همچنین می‌تواند به پوست باسن در نزدیکی دهانه مقعد نیز متصل شود.

درمان

 

نوع جراحی مورد نیاز به محل قرارگیری فیستول و ساده یا پیچیده بودن آن بستگی مستقیم دارد. در صورت نیاز، جراح روش کار را با جزئیات برای بیمار توضیح می‌دهد.

معمولاً، موارد کمی از فیستول مقعد خودبه‌خود بهبود می‌یابند، انجام جراحی برای درمان این عارضه ضروری است.

 

 

امتیازدهی به این مطلب